Varelserna

De spred sig över hela Jorden för att hitta hem att leva i.

Somliga bodde i träd eller grottor, andra under marken eller i vattnet, ytterligare andra under stenar eller djupt under sanden. Och många andra fann hus eller hyddor att bo i. Alla hittade de sin plats att leva på.

De som kom från  luften  och isen: Flygarna.
De som kom från markerna: Kryparna.
De som kom från berg och grottor: Klättrarna.
De som kom från haven: Simmarna.
De som kom från jorden: Grävarna.
De som kom från träden i skogen: Hopparna.
Och de som kom från sanden i öknen: Smygarna.